Biografie

1956
Corinne Munne wordt als 2de kind op 4 juni geboren in Eindhoven in een doof gezin van 2 kinderen.

1960-1975
Corinne Munne verblijft als interne leerling van het Instituut voor Doven te Sint-Michielsgestel. Zij verlaat dat instituut met MAVO-IV diploma.

1975-1979
Corinne Munne studeert aan de MTS Sint Lucas te Boxtel in de richting Etaleren, decoreren en reclame af met diploma. In 1978 kennisgemaakt met graficus Pieter Alewijns. Eerste ets gemaakt bij Pieter. Corinne is voorgenomen om door te studeren aan academie voor beeldende kunsten.

1979-1981
Na 2 jaar de Academie St. Joost te Breda te hebben gevolgd gaat ze een opleiding volgen in Eindhoven.

1981-1986
Aan de Autonome vormgeving: Schilderen en Grafiek van Academie Industriële Vormgeving Eindhoven (AIVE) studeert Corinne Munne af bij Frans Smeets. Zij krijgt ook les van andere docenten: Ruud Peters, Nico Hemelaar, Wil Rovers en Rudi van Dijk.

1986-1987
Cursus Pedagogisch didactiek voor beeldende kunstenaars Noord-Brabant in Den Bosch (KPDK, Utrecht) heeft Corinne Munne gevolgd.

Van december 1986 tot met juni 1987: Grafisch vormgever aan project “Handen uit de Mouwen”, een naslagwerk van Nederlandse gebarentaal. In samenwerking met KomVa van de NSDSK. Het project is in Utrecht bij Dovenraad met succes afgerond.

1987-1988
Studie Nederlandse Taal-en Letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam.

September 1987 tot en met januari 1988.

1988-1990
Om aan deelcertificaat VWO-Filosofie (atheneum) mee te doen wil Corinne Munne de raakvlakken tussen Filosofie en gebarentaal ontdekken om daarmee in de beeldende kunst te toepassen. Eindhovens Avondcollege/ Van Maerlantlyceum.

In juni 1989 is zij erkend cursusleider communicatiecursussen onder auspiciën van de Nederlandse Dovenraad.

6 oktober 1989: Vader Harry Munne (67) overleden.

Van 1988 tot 1990 is zij bestuurslid in de functie van 2de secretaris van Nederlandse Dovenraad te Utrecht.  Ook is zij als vrijwilligster in bibliotheek en documentatie van Dovenraad. In 1990 is Dovenraad failliet gegaan.

1990-1992
Als grafisch vormgever is Corinne Munne werkzaam bij NSDSK (Nederlandse Stichting voor het Dove en Slechthorende Kind) te Amsterdam. Gedurende die tijd is er een project “Gevoelenswoordenboek in Nederlandse gebarentaal” en Boek “Nederlandse Gebarentaal” (1991) tot stand gekomen. Ook is zij medewerker van kritische kanttekeningen in boek “101 vragen over Doof zijn”. (1990)

Het Gevoelenswoordenboek is in september 1992 gereedgekomen.

1998-2002
In die periode heeft Corinne Munne over verschillende tijdfasen communicatiecursussen gegeven onder dak van WESTEINDO- Welzijnsstichting voor Doven in Eindhoven en omgeving.

Om aan betaald werk te krijgen is zij Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH, deeltijd) gaan studeren aan Fontys Hogescholen Eindhoven, van augustus 1998 tot en met juni 1999. Geen propedeuse-examen.

Van april tot en met Juni 1999 heeft zij in de vakgroep Orthopedagogiek een reeks colleges gevolgd in Katholieke Universiteit Nijmegen. Dat vakgroep is in samenwerking met Instituut voor Doven te Sint-Michielsgestel tot stand gekomen.

Zij is werkzaam geweest in Landelijk Centrum Oudere Doven “De Gelderhorst” te Ede, als activiteitenbegeleidster. (Juni 1999 – december 2000)

Juni 2000: Verhuizing naar Regentessenlaan in Eindhoven.

Bij Research, Development en Support (RDS) heeft Corinne Munne als onderzoeksassistente aan een project gewerkt. Van het Instituut voor Doven in Sint-Michielsgestel. December 2000 – december 2001.

Van augustus 2001 tot en met februari 2002 heeft zij lerarenopleiding Nederlandse Gebarentaal (NGT) gevolgd aan de Hogeschool van Utrecht.  

2002 – 2019
31 mei 2002 in dienst getreden bij Ergon, WSW in Eindhoven

2016: Atelierroute Eindhoven, 1 en 2 oktober.

Na 17 jaren werkzaam bij Ergon is Corinne Munne op 31 mei 2019 uit dienst gegaan.

2020 - heden
Verkooptentoonstelling in Huize Munne, gehele maand november 2020.

23 december 2020: Moeder Pauline Munne-Herwegh (93) overleden.

2021 Atelierroute Eindhoven, 2 en 3 oktober

2022 Grafiek (etsen) maken is Corinne gestopt.